O nas

 

Naš namen nikakor ni ta, da bi med splete, ki jih vzdržujejo številna društva, gibanja, podjetja, vnašali neko novo stran, na kateri bi se za lastno zabavo izživljali mlajši in starejši. Spletno stran Goriški panterji, ki je glasilo našega gibanja, Goriških panterjev, smo odprli zato, ker v današnji Sloveniji, kljub oklicani “svobodi” izražanja, ni mogoče objaviti gradiva iz slovenske zgodovine, tako starejše, kot tudi novejše, kot tudi gradiva o dogodkih, ki so še zlasti od 19.st. dalje usodno zaznamovali življensko pot Slovencev in jo še danes!

 

Slovenci(Vendi) smo nosilci najstarejše kulture na stari celini. Danes imamo po Noriku in Karantaniji že tretjič v zgodovini svojo državo. Žal pa smo v tej zadnji samostojnosti, po “odcepitvi” od Jugookupacije, samostojni in svobodni samo na papirju. Velesrbska jugovina bi razpadla tako ali tako, zato so srbski prostozidarski krogi, ki so imeli celotno slovensko politično paleto sestavljeno iz svojih zaupnikov, tako levih, kot desnih, poskrbeli, da je njihov lobiji kljub slovenski odcepitvi, v političnem ozadju ostal nedotaknjen in se vse do danes samo še krepi. Imajo pod nadzorom državno upravo, s tem seveda tudi sodstvo, medije, policijo in akademski svet(SAZU), s čimer izničujejo, zamolčujejo, ponarejajo in brišejo našo identiteto.

 

Tako so za izničenje slovenskih zgodovinskih praporjev in grbov, srbski prostozidarji narisali nov, današnji uradni grb, na Ruskem(panslovanskem) praporju, kot nekakšno ne-heraldično skropucalo, primerno za kakšen jugosocialističen taborniški znak, ne pa za slovenski grb. Kot je zanje značilno, so za to poverili svojega uslužbenca slovenskega rodu( Markota Pogačnika, ki ga je Udba, katere uslužbenec je, že pred tem ustrezno promovirala, kot nekakšnega velikana ezoterike, ki da zdravi zemljo), zato da bi pred naivnimi ovcami stvar zgledala prepričljivejša. Dejansko pa je Pogačnik že pred tem bil uslužbenec UDBE in Beneškega črnega plemstva. Beneško črno plemstvo je italijanska fašistična prostozidarska loža, usmerjena samo proti Slovencem in deluje v navezi s srbskimi ložami, ki so v celoti pobratene z italijanskimi, zlasti v skupnem interesu do Slovenstva, ki ga skušajo dobesedno ukiniti. Stvar ni tako nedolžna že zaradi tega, ker je Beneško črno plemstvo sekta ezoterikov, ki zlorabljajo energije za delo s črno magijo. Povezani so tudi z Bavarskimi iluminati (podobna prostozidarska združba). Tudi ta, zelo močna tajna združba, ima za temeljni program brisanje slovenske identitete in je proti nam povezana s srbskimi ložami. Nanjo so vezane tudi štiri avstrijske prostozidarske lože v Celovcu, ki jih v svojem protislovenskem delovanju povezuje avstrijska tajna obveščevalna služba Cobra. Slednja sodeluje v svojem protislovenskem delovanju zlasti s srbsko kontraobveščevalno službo, KOS. Za slednjo je Marko Pogačnik preko “svojega” gibanja OHO pral finančna sredstva predvsem ob davčnih zatajitvah. Toliko o tem, da vemo kdo nam je narisal “uradni” grb.

 

Zdajšnjo uradno himno so nam ob osamosvojitvi podtaknili. Naša dotedanja himna Naprej! ima očitno “preveč” domoljubnega naboja. Tako so nam podtaknili prešernovo napitnico Zdravico in jo posrbili v Zdravljico. Zdravlje je namreč srbska beseda za zdravje. Še več. Spremenili in popačili so ji tudi vsebino verzov, eno kitico pa kar izbrisali. Tipično po balkansko, na srbski način. In tudi to spet samo zaradi njene domoljubne vsebine in koristoljubnega sporočila. Tako ima napitnica Zdravica (ki si je Prešeren še zdaleč ni omislil kot slovenske himne), delo našega največjega pesnika, danes samo osem kitic, namesto devet. Takšno amputirano in popačeno Zdravico so nam danes vsilili za himno v posmeh, misleč, da bodo naivne ovce s tem zadovoljne, češ, saj je le delo našega največjega pesnika. Tako so nam že v osnovnih narodnih simbolih: himni, praporju in grbu popačili prepoznavnost.

 

Slovenstvo je zaradi svojega starodavnega porekla, kot nosilec najstarejše kulture stare celine(Evrope) največji trn v peti prav prostozidarjem(močnim tajnim združbam), ki kraljujejo svetu, politiki in lobijski tranziciji. Prostozidarstvo je pod poveljstvom Judov, katerih cilj je izničenje bele rase. S tem namenom so po svojih lobijih že v 19. st. ustvarili novo razdelitev Evrope, na nove velenacije, v bistvu naddržave,v katere so zlili majhne, stare narode in jim povečini izbrisali identiteto. Prikazali so kot novo imperialistično razdelitev Evrope pod novonastalimi, umetnimi velenacionalnimi ideologijami (Panromanstvo, panslovanstvo, pangermanstvo in neokeltstvo). Dejansko pa je šlo samo za prvo etapo mešanja evropskih narodov v velenacije, ki jih Judovski vladarji sveta danes (v drugi etapi) tako ali tako rasno mešajo z masovnim pritokom nebele populacije iz vseh koncev sveta. Namreč Judje belo raso neizmerno sovražijo. Med narodi stare bele celine izstopamo predvsem Slovenci, neposredni potomci Vendov(kot so nas druga ljudstva nazivala), ker smo najstarejši evropski narod in nosilci prve evropske kulture, kulture žarnih grobišč(1200 pr. Kr.). Vsled tega imajo srbski lobiji, naš notranji sovražnik, pri destabiliziranju in balkaniziranju(srbiziranju) Slovenije od svojih prostozidarskih botrov Judov, in naših mejašev, Italijanov, Avstrijcev, Madžarov in Hrvatov, vso podporo.

 

Indalje slovenska zgodovina, kakršno nam danes prikazuje naše uradno zgodovinopisje, je popolnoma izmišljena. Napisana je točno po načelih srbske akademije SANU. Ob tem se tudi ni potrebno vprašati, zakaj postajamo Slovenci v svoji lastni državi manjšina in kdo se trudi našo starodavno alpsko kulturo uničit, balkanizirat in nas iz Srednje Evrope prekvalificirati na Balkan. Z lažmi nam skušajo vcepljati manjvrednostni kompleks in nas iz zgodovinskega naroda spremeniti v nezgodovinski ter nas prikazati kot hlapce tujim gospodarjem. A kljub njihovem, sedaj že stoletnemu trudu jim ne bo uspelo. Uničili so nam že ogromno, a še noben okupator v naši slavni in dolgi zgodovini nas ni uspel izničiti. Slovenci smo poleg svojih razvitih držav, Norika in Karantanije in politične ureditve podeželja (vas, vaška srenja, dvanajstije), kakršne druga evropska ljudstva niso premogla, imeli prav zaradi visoke notranje državne ureditve tudi močno in dobroorganizirano vojsko. Imeli smo nemalo velikih vojaških zmag, tudi takih, ki so vplivale na razvoj dogodkov v Evropi. Ena takih je zmaga nad Turki, pri Sisku, leta 1593, ki smo jo Slovenci odšli izbojevat na prošnjo samega rimskega papeža, Klemena VIII. Naše slovenske bojevnike je na Sisek vodil hrabri slovenski knez, Andrej Turjaški in Turke porazil kljub njihovi številčni premoči. S to zmago smo Slovenci obvarovali pred Turško invazijo vso krščansko Evropo. Takšne zahvale je v svojem posebnem priznanju in spomenici prejel Andrej Turjaški od samega papeža, Klemna VIII. V slovenskem in srbskem uradnem zgodovinopisju pa je ta pomembna slovenska zmaga popolnoma zamolčana.

 

Prav tako so zamolčane tudi druge slovenske vojaške zmage, proti silnim Frankom, Obrom in Hunom začasa srednjeveške Karantanije. Zamolčano je, da je mogočnega hunskega strahovlada Atilo porazila slovenska vojska pod vodstvom slovenske kraljice Vide iz Čedada. Zamolčano zato, ker Slovencev na tem ozemlju vse do 6. stoletja po Kr. ne sme biti in tu spet naletimo na Srbina. Kajti prav srbska SANU si je izmislila, da naj bi se Slovenci v 6.st. po Kr. pritepli v Alpski prostor iz močvirnatega Zakrpatja. Za njihove navedbe pa nimajo nobenih dokazov, ne virov. Le obratno. Vsi viri in dejstva pričajo o avtohtonosti Slovencev(Vendov), ne samo v Alpah, kjer smo se do danes tudi ohranili, ampak po celi Evropi in tudi drugod In ne samo to, Srbi grejo v svojem sovraštvu in zavisti do Slovencev tako daleč, da pri njihovih lažeh o prihodu Slovencev v 6.st. po Kr.. v Alpe navajajo celo, da so Srbi na svoje današnje ozemlje že prišli kot Srbi, Hrvatje kot Hrvatje, Bolgari kot Bolgari…, Slovenci pa le kot neki Slovani, iz katerih so se izoblikovali Slovenci šele v 19. stoletju. Floskula o “našem prihodu” v Alpe v 6.st. po Kr. se v slovenskih učbenikih za zgodovino prvič pojavi šele leta 1922 v velesrbski Kraljevini SHS, ko je naše zgodovinopisje “preurejala” srbska SANU. Od šestojanuarske diktature leta 1929, kjer Slovenci popolnoma izgubijo status naroda znotraj velesrbske Jugovine, pa sta zamolčani tudi veliki slovenski zmagi nad Turki, pri Sisku, leta 1593 in pri Monoštru, leta 1664.

 

Svoje protislovenske konstrukte Srbi promovirajo zlasti v prostozidarskem svetu, kjer imajo moč zaradi kritega hrbta s strani naših okupatorskih mejašev(Italijanov, Avstrijcev, Madžarov in Hrvatov). S tem destabilizirajo Slovenijo in v njej ustvarjajo svojo balkansko krajino. Goriški panterji se temu odločno zoperstavljamo. Prav tako ne nasedamo umetni ločitvi duhov med Slovenci na bazi polpretekle zgodovine. Spoštujemo vse slovenske bojevnike, ki so se med drugo vojno za slovensko idejo in svobodo bojevali tako na partizanski, kot na domobranski strani. Ne odobravamo kolektivnega zmerjanja partizanov s “komunisti”, sploh pa ne domobrancev z “izdajalci”. Klanjamo se tudi pozabljenim padlim slovenskim bojevnikom, ki so bili mobilizirani v razne tuje bojne enote in se bojevali v najhujših bitkah druge svetovne vojne širom po Evropi, Rusiji in Afriki. Slava jim!

 

Minila so že leta, odkar je bila ponovno oklicana samostojna Slovenija. Iz nje so srbske(jugoslovanske) sile že od vsega začetka hotele narediti neko umetno balkansko krajino, kar Slovenija v zgodovini nikoli ni bila. To nameravajo še vedno. V tem času so Slovencem naredila že veliko moralne in tvarne škode. Toda uničile jih kljub vsem zakulisnim naklepom niso in jih ne bodo!

 

Še pred nekaj leti si je komaj kdo predstavljal, da se bodo njihovim naklepom še najbolj zoperstavili predvsem mladi, najstniki. njihov odpor je presenetil podtalne sovražne sile, ki bi s širjenjem razbrzdanosti in droge hotele dokončno spodkopati njihovo voljo in hotenje po vrednotah, poštenju in človeškem dostojanstvu. Veliko so nam škodovali in nam še bodo. Toda zmagali ne bodo, zmagala bo resnica, kot je vedno bilo in bo!

 

Ime, ki smo si ga po karantanskemu panterju prevzeli za gibanje in za naš splet, odraža zgodovinsko izročilo slovenske države. Naš znak je stari grb slovenske grofije Goriške, v katerem je v zgornjem delu lev, ki je po svojem izvoru Karantanski panter(v današnjem času ga je italijanski okupator preimenoval v leva, saj o izročilu in izvoru slovenskega mesta, Gorice, “ne vejo” ali pa “ne smejo” vedeti nič, ker Italijani z Goriško grofijo in zgodovino njene dežele nimajo nič!). V spodnjem delu goriškega grba pa se na belem polju nahajajo tri rdeče proge, prvotno črne, kar označuje zahodno vojaško poveljstvo Karantanije. Goriška je bila s Karantanijo povezana politično, kot tudi dinastično. Goriška dežela se uradno prvič omenja leta 1001, ko ji vlada slovenski grof, Markvard, sin Adalberona, začetnika karantanske dinastije. Leta 1090 pripade Goriška karantanski rodbini iz Lienza ob gornji Dravi, ki je v ožjem sorodstvu s karantansko dinastijo. Svoj sedež prenese kmalu zatem v Gorico in nosi od tedaj ime grofje Goriški. Njihova dinastija traja vse do 1498. Toliko o tem, kot utemeljitev našega znaka.

 

Na naši spletni strani so dobrodošli članki, ki so v skladu z našim idejnim programom. Želimo pa, da so napisani v tekočem in lepem slovenskem jeziku. Drugače jih ne bomo objavili. Objava popravkov k člankom ni samo obveznost v skladu z novim zakonom o javnih občilih, temveč ena izmed temeljnih pravic demokratične družbe. Avtor poslanega članka ali pisma mora biti poznan uredništvu, ki prevzame odgovornost za objavo. Objavljeni prispevek je lahko napisan s pravim ali s privzetim imenom, ali tudi nepodpisan, kot je pač želja njegovega avtorja. Še vedno je namreč mogoče, da bodo pisci kritičnih prispevkov izpostavljeni nevšečnostim, šikanam, ali celo nasilju, ki ga v Sloveniji, še zlasti v šolstvu, izvajata sedanji režim in njegov aparat. Da ne omenjamo podtalnih zaupnikov in plačancev, ki jih vzdržujejo ostanki nekdanjega Jugoslovanskega režima. Vztrajati proti njim in njihovim naklepom v vidu končne zmage resnice, pomeni pravičen boj za boljši jutri vseh nas. Ne bomo se mu odpovedali!

 

Kdo so Goriški panterji?

Mnogi se to vprašujejo in bi se radi vključili v naše gibanje. Odgovarjamo:

Goriški panterji so in smo vsi tisti, ki kakor koli pripomoremo k širjenju pravega pogleda na slovenstvo, na njegovo kulturo, zgodovino, izročilo, na njegov obstoj in prihodnost. Torej, ne le s kakim člankom na naši spletni strani, temveč tudi z vsakdanjimi dejanji! Na prvem mestu je nedvomno širjenje tega sporočila v svojem lastnem in zatem tudi v širšem okolju. Bistvena so dejanja in ne leta!

Postani torej tudi ti Goriški panter!

© 2014 . All rights reserved. XHTML / CSS Valid.